SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UCHWAŁA Nr 53/10/XII/2023

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie § 25 pkt 6 Statutu Związku oraz  Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZERiI Nr 12/3/XII/23 z dnia 11 września 2023 r. postanawia od dnia 1 stycznia 2024 r. podnieść:

  • składkę członkowską do wysokości 5 zł. miesięcznie,
  • wysokość wpisowego do wysokości 5 zł.

Odpłatność za legitymacje PZERiI oraz za zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP pozostaje bez zmian.