POWITANIE LATA – 2023

Tradycyjne spotkanie integracyjne seniorów organizowane przez zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku pod hasłem “Powitanie Lata” odbyło się w Lesie Miejskim w sobotę 10 czerwca.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Zarządu Rejonowego kol. Jana Łożyńskiego, powitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu licznych delegacji z Kół Terenowych, spotkanie sprawnie i z humorem poprowadziła kol. Barbara Opęchowska. Prezentacje wokalne, skecze, tańce, gry plenerowe zaprezentowane przez przedstawicieli Klubu Seniora i Kół Terenowych oraz poczęstunek z grilla, smaczna grochówka i zabawa przy muzyce spotkały się z miłym przyjęciem przez uczestników spotkania. Organizatorzy dziękują władzom samorządowym oraz Nadleśnictwu w Giżycku za znaczącą pomoc przy organizacji naszego spotkania. Szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor Szpitala Małgorzacie Misterze za pomoc w zorganizowaniu Medycznego Punktu informacyjno-diagnostycznego, oraz Kol. Wandzie Jędrzejczyk która z dużym zaangażowaniem Punkt ten prowadziła. Kończyliśmy naszą plenerową imprezę w dobrych humorach z nadzieją na kolejne spotkania w równie miłej atmosferze.