PLAN PRACY NA 2020r.

Planowane formy działalności kulturalnej, turystycznej, integracyjnej oraz terminy ich realizacji w Oddziale Rejonowym

LP ZAMIERZENIE TERMIN
1. Turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu 28.03. – 4.04.2020
2. Obchody Światowego Dnia Inwalidy maj 2020
3. Wycieczka turystyczno – wypoczynkowa do Bułgarii 6 – 15.06.2020
4. Powitanie Lata – spotkanie plenerowe w Lesie Miejskim czerwiec 2020r.
5. Wyjazd na “Miodobranie” do Myszyńca 30.08.2020
6. Wycieczka 3-dniowa “Szlakiem Tatarskim” 18 – 21.09.2020
7. Turnus wypoczynkowy w Busku Zdroju 10 – 16.10.2020
8. Przegląd zespołów Artystycznych październik 2020
9. Pożegnanie Lata, Dzień Seniora październik 2020

PRACA CAŁOROCZNA

  • Pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej i rekreacyjnej Kół Terenowych i Klubu Seniora;
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków na wsparcie ich poczynań;
  • Współpraca ze środkami masowego przekazu;
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami;
  • Kontynuacja zajęć rehabilitacyjnych na pływalni;
  • Udział w zajęciach organizowanych przez GUTW.