MYSZYNIEC – 28.08.2016r.

Przypominam uczestnikom wycieczki na “Miodobranie” do Myszyńca, że wyjazd planowany jest w dniu 28 sierpnia 2016r. o godz. 900 z ul. Kr. Jadwigi (Klub seniora) oraz z Placu Piłsudskiego.