KOMUNIKAT – KOŁOBRZEG 2022

Członków Związku zapisanych na turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu w terminie 01 – 08.10.2022r. zapraszamy do Biura Zarządu PZERiI w dniach urzędowania celem dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł. do dnia 12 maja 2022r. W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem na planowany turnus czas dokonania wpłaty może mieć wpływ na zakwalifikowanie do wyjazdu.