KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PANDEMII COVID – 19

Zgodnie z Decyzją Wojewody warmińsko – mazurskiego z dnia 11.03.2020 r. dotyczącą zapobieganiu i zwalczaniu COVID – 19 czasowo zawieszamy działalność Biura Zarządu Rejonowego PZERiI w okresie od dnia 15.03.2021 do dnia 4.04.2021r. W sprawach wymagających pilnego załatwienia proszę o kontakt na nr telefonu 605665730 lub pisemne zgłoszenie przekazane do naszej skrzynki pocztowej.