KOŁOBRZEG – wiosna 2023

Uczestników planowanego wyjazdu na turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu w terminie 22 – 29 kwietnia 2023r. zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A w dniach urzędowania celem dokonania wpłaty pozostałej części kosztów wyjazdu zgodnie z Umową. Wpłaty należy dokonać do dnia 6 kwietnia 2023 roku.