KOŁOBRZEG – spotkanie informacyjne

Wyjeżdżających na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A 20 marca o godz. 1200 . Na spotkaniu rozlosujemy miejsca w autokarze. Wyjazd na turnus w dniu 28.03.2020r. o godz. 545  ul. Kr. Jadwigi – Klub Seniora, oraz o godz. 600 z Placu Piłsudskiego.