KOŁO TERENOWE PZERiI NR 5 KRUKLANKI – INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI

Na zaproszenie Zarządu nowo powstałego Koła PZERiI w Kruklankach 1 lutego 2023r. uczestniczyliśmy w zebraniu inauguracyjnym Koła z udziałem władz gminy w osobach: Wójt Gminy Pan Bartłomiej Artur KŁOCZKO,  Dyrektor GOPS Pani Anna TKACZ, Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Pani Marta UŚCIŁOWICZ. Zarząd Rejonowy reprezentowali Kol. Jan Łożyński – Przewodniczący Zarządu Rejonowego i kol. Lucjan Pyciak – Z-ca Przewodniczącego.

W zebraniu wyborczym w dniu 27.01.2023r. w którym uczestniczyło 40 seniorów wybrano Zarząd Koła który ukonstytuował się następująco:

  • Przewodnicząca Koła Kol. Ewa MACIASZCZYK;
  • Z-ca Przewodniczącej Kol. Krystyna KALINOWSKA; 
  • Skarbnik Kol. Zygmunt GĄSIOROWSKI;
  • Członek Zarządu Kol. Jagoda KOWAL;
  • Sekretarz Koła Kol. Maria WOJCIECHOWSKA.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca zapraszając do udziału w dyskusji Wójta Gminy, który w swoim wystąpieniu pogratulował nowo wybranemu Zarządowi Koła, życzył efektywnej pracy deklarując pomoc ze strony władz gminy. Kol. Jan Łożyński gratulując nowo wybranym władzom Koła życzył jednocześnie Zarządowi efektywnej pracy na rzecz środowiska, organizowania życia kulturalnego, artystycznego, towarzyskiego, inaczej mówiąc aktywizacji seniorów. Wyraził przekonanie, że przy dobrej współpracy z władzami Gminy można będzie liczyć na wymierne efekty działalności Zarządu Koła i tym samym poczucie satysfakcji  i zadowolenia seniorów. Przedstawił zebranym cele i formy działania Związku oraz prawa i obowiązki Członków Związku.