JUBILEUSZ 25-lecia DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA “MAZURY”

W dniu 22 kwietnia 2022 r. W Giżyckim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Klubu Seniora “Mazury”, w których udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje z zaprzyjaźnionych organizacji społecznych z terenu powiatu Giżyckiego, seniorzy, sympatycy Klubu Seniora. W części oficjalnej po przedstawieniu fotorelacji w formie pokazu slajdów Przewodnicząca Klubu Seniora Kol. Czesława Aptazy w swoim wystąpieniu – po przywitaniu przybyłych gości – przedstawiła historię powstania i działalności Klubu na przestrzeni minionych 25 lat. Kolejnym punktem programu było wyróżnienie zasłużonych, najstarszych stażem członków Klubu, wręczenie pamiątkowych medali i prezentów przekazanych przez Marszałka Województwa. Następnie głos zabierali składając życzenia, kwiaty i drobne upominki: Starosta Powiatu Mirosław Dariusz Dżażdżewski, Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, Dyrektor CPUiTA Ewa Ostrowska oraz przedstawiciele wielu organizacji społecznych. We wszystkich wystąpieniach oprócz gratulacji dominowało życzenie dalszej owocnej pracy na rzecz integracji środowiska seniorów. W części artystycznej wystąpiły: dzieci z Przedszkola “Bajka”, dzieci z Przedszkola Nr 4 z programem taneczno-wokalnym, Zespół Taneczny “Złota Jesień” z wiązanką tańców ludowych, Zespół wokalny “Belcanto”, Zespół taneczny “Cyganeczki” – wszystkie popisy artystyczne zostały entuzjastycznie, z wielkim aplauzem przyjęte przez uczestników spotkania.

Po zakończeniu części oficjalnej członkowie Klubu Seniora i zaproszeni goście udali się do Ośrodka “Tajty” na poczęstunek i zabawę przy dźwiękach muzyki. Uczestnicy spotkania rozstawali się zmęczeni ale pełni wrażeń, z nadzieją na kolejne spotkania jubileuszowe.