DZIEŃ INWALIDY – RYN

Jak każdego roku tak i w tym członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rynie, w piątek 17 maja 2024r. w pensjonacie “Oliwia” zorganizowali obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych  pod hasłem “Wspierajmy osoby niepełnosprawne w realizacji ich praw i potrzeb”.

Otwarcia spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała Przewodnicząca Koła Irena Kozikowska. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Rynu Jarosław Filipek, Dyrektor RPEKiT Marta Dąbrowska, przedstawiciele Zarządu Rejonowego PZERiI z Przewodniczącym Janem Łożyńskim, przedstawiciele Klubu Seniora z Giżycka, oraz Koła Terenowego z Wydmin. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za to, że mogli uczestniczyć w tak ważnym dla seniorów dniu, życzyli organizatorom i uczestnikom spotkania dalszej owocnej pracy na rzecz integracji środowiska seniorów. Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych jest szczególnym dniem który ma przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego integralną częścią. Zróbmy wszystko, aby seniorzy i osoby niepełnosprawne znalazły swoje miejsce w społeczeństwie i mogły w pełni realizować swoje prawa i potrzeby. Po oficjalnym otwarciu, w artystycznych prezentacjach zabawnych skeczów wystąpili reprezentanci Koła w Rynie. Dalsza część spotkania upłynęła przy poczęstunku i zabawie tanecznej oraz na serdecznych rozmowach, wspomnieniach i wspólnym śpiewaniu piosenek biesiadnych. Spotkanie integracyjne seniorów odbyło się przy wsparciu finansowym władz samorządowych Miasta i Gminy Ryn.