BIESIADA KRESOWA

XIII Plenerowe Spotkanie Integracyjne pod nazwą “Biesiada Kresowa” odbyło się 4 września w LOK Giżycko. Niestety, pogoda tym razem nie była łaskawa i dlatego zmuszeni byliśmy na przeniesienie spotkania do sali widowiskowej, co nie przeszkodziło uczestnikom w dobrej zabawie. Znakomite występy zaproszonych zespołów: “Jezioranka” z Pikieliszek Rejon wileński, “Czeremosz” z Węgorzewa, “Sapiniaki” z Kruklanki, “Budzewiaki” z Budzewa oraz zespoły taneczno – wokalne z Klubu Seniora – “Złota Jesień” i “Cyganeczki” zostały owacyjnie przyjęte przez widzów. Jury pod przewodnictwem Pani Ewy Ostrowskiej oceniało przygotowane w ramach konkursu kulinarnego potrawy, oraz najlepszy zespół, najładniejszy ubiór zespołu,  a także wybrało Miss i Mistera uśmiechu. W konkursie na najlepszą potrawę kresową I i III miejsce zajęły potrawy wykonane przez Koło z Marcinowej Woli, II miejsce – Koło z Rynu.  Najładniej ubranym zespołem okazał się Zespół “Jezioranka”, natomiast tytułem najlepszego zespołu pod względem artystycznym wyróżniono grupę artystyczną “Czeremosz”. Miss uśmiechu została Pani Justyna Raczyńska – Kierownik zespołu “Jezioranka”, natomiast tytuł Mistera uśmiechu przypadł w udziale Kol. Waldemarowi Kobus.

W przeddzień  realizowanej imprezy w dniu 3.09.2016r. grupa emerytów – członków Klubu Seniora zorganizowała spotkanie integracyjne z członkami polonijnego zespołu “Jezioranka” z wileńszczyzny. Biesiadę Kresową której scenariusz przygotował i sprawnie poprowadził Kol. Piotr Stankiewicz zakończyła wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.

dscn9631 dscn9633 dscn9634 dscn9636 dscn9640 dscn9652 dscn9659 dscn9664 dscn9673 dscn9675 dscn9677 dscn9684 dscn9686 dscn9691 dscn9708 dscn9719 dscn9726 dscn9729 dscn9733 dscn9739 dscn9749