39 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE – 28.08.2016r.

W ostatnią niedzielę sierpnia Zarząd Rejonowy PZERiI organizuje wycieczkę na jedną z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce – XXXIX Miodobranie Kurpiowskie odbywające się w Kompleksie “Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca. We wspaniałej scenerii lasu i wody na kilkuhektarowym terenie Kompleksu pokażą swoje wyroby twórcy ludowi, rękodzielnicy, rzemieślnicy i artyści. W programie wycieczki spływ łodziami po rzece Krutynia.