JUBILEUSZ 25-lecia KLUBU SENIORA

W Giżyckim Centrum Kultury 22 kwietnia 2022r. o godz. 11 00  odbędzie się spotkanie z okazji uroczystych obchodów Jubileuszu 25-lecia Klubu Seniora “Mazury”, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Burmistrza Giżycka , Starostę Powiatu Giżyckiego i Wójta Gminy Giżycko, na które w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich seniorów i sympatyków Związku. Życzymy wielu miłych wrażeń.